حضور بخشدار در مراسم اعزام گروه های جهادی اسلامیه برای بازسازی مناطق زلزله زده کوهبنان


بخشدارمرکزی تفت در مراسم در مراسم بدرقه و اعزام گروه های جهادی اسلامیه برای بازسازی مناطق زلزله زده کوهبنان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، این 25 جهادگراز مهدیه روستای اسلامیه با حضور بخشدار مرکزی تفت و امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت تفت و جمعی از مردم بدرقه شدند.

لازم به ذکر است که بخشدار مرکزی در طی بازدید از روستای اسلامیه ازمراحل ساخت ورزشگاه اسلامیه و همچنین پارک اسلامیه و وسایل بازی نصب شده در آن نیز بازدید به عمل آورد

در ادامه این بازدید، علی احمدیان از پروژه سنگفرش محوطه استخر روستای دشتک سفلی نیز بازدید نمودآدرس کوتاه :