حضور بخشدار گاریزات و کهدوئیه در مراسم تجلیل از حافظان قرآن کریم و اختتامیه طرح ملی رحله 4 در روستای دیزران بخش گاریزات و کهدوئیه


بخشدار گاریزات و کهدوئیه در مراسم تجلیل از حافظان قرآن کریم و اختتامیه طرح ملی رحله 4 در روستای دیزران بخش گاریزات و کهدوئیه حضور یافت

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه مراسم تجلیل از حافظان قرآن و اختتامیه طرح ملی رحله 4 با حضور بخشدار، قاری بین المللی حاج احمد دباغ و والدین قرآن آموزان  و اهالی روستاهای بخش در حسینیه حضرت سجاد (ع) دیزران برگزار گردید. شایان ذکر است طرح ملی رحله 4 حفظ تخصصی چهار جز از قرآن کریم است که به مدت 2 ماه با 20 قرآن آموز در روستای دیزران اجرا گردیده است.آدرس کوتاه :