حضور دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده مردم تفت و میبد در بخش نیر + گزارش تصویری


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر دکتر دهقانی نماینده منتخب مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی  باحضور در دهستان بنادکوک و زردین در جلسه ای که با شورای اسلامی روستاهای بیداخوید و بنادکوک و زردین انجام شد درجریان عمده مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفت. در این جلسات که باحضور میرخلیلی بخشدار نیر برگزار شد دکتر دهقانی با بیان اینکه مشکل اصلی آب است، گفت: دها بار با وزرا و معاونین آنها درباره بحث آب جلسه داشتم و انشالله به زودی نتیجه آن حاصل می شود. بخشدار نیر در این دیدار مسائل و مشکلات هرکدام از روستاهای مذکور را تشریح کرد و خواستار حل این مشکلات شد. دکتر دهقانی در ادامه حضور در بخش در نماز جمعه زردین شرکت کرد و با مردم این دهستان دیدار داشت.  

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر دکتر دهقانی نماینده منتخب مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی  باحضور در دهستان بنادکوک و زردین در جلسه ای که با شورای اسلامی روستاهای بیداخوید و بنادکوک و زردین انجام شد درجریان عمده مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفت. در این جلسات که باحضور میرخلیلی بخشدار نیر برگزار شد دکتر دهقانی با بیان اینکه مشکل اصلی آب است، گفت: دها بار با وزرا و معاونین آنها درباره بحث آب جلسه داشتم و انشالله به زودی نتیجه آن حاصل می شود.

بخشدار نیر در این دیدار مسائل و مشکلات هرکدام از روستاهای مذکور را تشریح کرد و خواستار حل این مشکلات شد.

دکتر دهقانی در ادامه حضور در بخش در نماز جمعه زردین شرکت کرد و با مردم این دهستان دیدار داشت.  آدرس کوتاه :