حضور شركت تعاوني روستايي زنان كوثر اسلاميه در نمايشگاه پاييزه تفت


شركت تعاوني روستايي زنان انواع صنايع دستي كه از توليدات خود شركت مي باشد را در نمايشگاه پاييزه عرضه نمودند

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، شركت تعاوني روستايي زنان كوثر اسلاميه در نمايشگاه پاييزه شهرستان تفت وپژه بازگشايي مدارس كه به مدت 6 روز از تاريخ 26/6/91 الي 31/6/91 در محل فروشگاه بزرگ شهر (تروكا) جنب اداره تعاون روستايي برگزار شدشركت و در اين غرفه انواع صنايع دستي كه از توليدات خود شركت مي باشد را عرضه نمودند.

 

آدرس کوتاه :