حضور فرماندار تفت در همایش شوراهای دانش آموزی استان یزد


فرماندار تفت در معيت معاون سياسي امنيتي و مدير كل سياسي انتظامي استانداري يزد در همایش شوراهای دانش آموزی استان یزد شركت نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداري تفت و به نقل از روابط عمومي اداره کلآموزش  وپرورش استان یزد این همایش با حضور 720 نفرازدانش آموزان عضو شوراهای برتردانش آموزی مدارس راهنمائی ودبیرستان های استان یزد به مدت 4 روز دراردوگاه شهیدصدوقی سانیج برگزارشد
 .
رئیس اداره فرهنگی وهنری آموزش وپرورش استان یزد گفتدراین همایش که به صورت اردوئی وبه تفکیک مقطع وجنسیت برگزارشد دانش آموزان به مدت24 ساعت با ارائه آموخته های خود درزمینه های تشکیلاتی وشورائی درکلاس های آموزشی ،بصیرت افزائی ، مهدویت وپیشگیری از آسیب های اجتماعی شرکت کردند
محمد حسینانتظاری برگزاری مراسم افتتاحیه ، اختتامیه ، شرکت درمسابقات ورزشی ، کوهنوردی ،کلاس نجوم وستاره شناسی ومسابقات فرهنگی را ازجمله برنامه های جنبی این همایشبرشمرد
انتظاری افزود افراد شرکت کننده دراین اردو براساس ارزیابی صورت گرفتهاز فعالیت شوراهای دانش آموزی مدارس استان انتخاب شده اند به طوری که از هرشهرستان4 شورای برتر درمقاطع راهنمائی دختر ، راهنمائی پسر ، دبیرستان دختر ودبیرستان پسرانتخاب شده اند .
وی گفت درسال تحصیلی گذشته 11 هزار و200 نفردانش آموز دربیش از1600 مدرسه عضو شورای دانش آموزی بوده اند ودرانجام فعالیت واداره مدرسه با مسئولانمدرسه همکاری داشته اند گفتنی است معاون سیاسی امنیتی استانداریزد ، مدیرکل سیاسیوانتخابات استانداری ، معاون فرهنگی وپرورشی اداره کل آموزش وپرورش ،  فرماندارتفت، جمعی از روسا ومعاونین فرهنگی وپرورشی آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق درطول مدتبرگزاری این همایش بصورت جداگانه با حضور درجمع دانش آموزان از نزدیک نحوه برنامههای آموزشی وچگونگی فعالیت ومشارکت دانش آموزان را بررسی کردند. 
 
 
 
 
 

 

آدرس کوتاه :