حضور فرماندار شهرستان تفت در بخشداري نير


فرماندار شهرستان تفت با حضور در بخشداري نير به بررسي مسائل و مشكلات اين بخش پرداخت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،"ابوالقاسم دهقان" در بدو ورود ضمن حضور در محل كار كاركنان بخشداري از زحمات و تلاش هاي آنان قدرداني نمود. فرماندار تفت در ادامه به بررسي مسائل و مشكلات اين بخش پرداخت و بر رفع مشكلات مردم تاكيد نمود.  
وي اهميت كار و تلاش و خدمت رساني به مردم بويژه مردم مناطق نمحروم را يادآور و از كاركنان بخشداري خواست تا در انجام امور  خدا را مد نظر قرار دهند. در ابتداي اين برنامه سرپرست بخشداري نير نيز در سخناني به بيان وضعيت اين بخش و مسائل و مشكلات ان پرداخت و از فرماندار شهرستان در رفع آنها درخواست مساعدت نمود.

 

آدرس کوتاه :