حضور مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان یزد در منطقه نیر


همت و تلاش مردانه همه بزرگواران عرصه تعلیم و تربیت در جهت شروع سال تحصیلی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نظام 3-3-6 جهادگونه بود

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان یزد با گروهی از کارشناسان اداره کل و پیشکسوتان مدارس در منطقه حضور یافت."محمد کاظم رحیمی نژاد"  در جمع کادر اداری آموزش و پرورش منطقه ضمن یادآوری حدیثی از حضرت جواد الائمه (ع) که فرمودند: برای رسیدن به رضوان خدا سه شرط لازم است 1ـ استغفار 2ـ نرم خویی 3ـ صدقه زیاد دادن . از خداوند متعال خواست که همه ما بتوانیم این امور را اجرایی کنیم . وی افزود همت و تلاش مردانه همه بزرگواران عرصه تعلیم و تربیت در جهت شروع سال تحصیلی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نظام 3-3-6 جهادگونه بود. وی پس از بازدید از مدارس الغدیر گاریزات، نرگس کهدوئیه ، ولایت بنادکوک و امام خمینی نیر جهت شرکت در نماز جماعت در دبیرستان یحیوی زاده نیر حضور یافت و پس از برگزاری نشستی با مدیران منطقه به دیداراز خانواده معلم شهید محمد رضا رضایی پندری رفت و از جانباز بیمار محمد مرادی عیادت کرد.

آدرس کوتاه :