حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت در دفتر هیئت فدائیان امام حسین تفت


معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت ، شهردار ، رئیس شورای شهر تفت و جمعی از مسئولیندر دفتر هیئت فدائیان امام حسین تفت حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت ، شهردار ، رئیس شورای شهر تفت و جمعی از مسئولیندر دفتر هیئت فدائیان امام حسین تفت حضور یافتند و به بررسی نحوه اعزام زائر به عتبات عالیات در اربعین پرداختند.آدرس کوتاه :