حضور 40 نفر از خواهران بسیجی تفت در اردوی یک روزه


40 نفر از خواهران بسیجی پایگاه فاطمه الزهراء(س) کهدوئیه تفت در اردوی یک روزه شهرستان اقلید شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج تفت در راستای حفظ و انسجام بسیجیان عضو حلقه های شجره طیبه صالحین ، 40 نفر از خواهران بسیجی پایگاه فاطمه الزهراء(س) دهستان کهدوئیه شهرستان تفت در اردوی یک روزه شهرستان اقلید شرکت نمودند در این اردو شرکت کنندگان از مناطق زیارتی و سیاحتی این شهرستان دیدن بعمل آوردند .
آدرس کوتاه :