رييس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت خبر داد:

خريد شير در سه ماهه اول سال جاري توسط شركتهاي تعاوني كشاورزي


به طور متوسط روزانه 13 تن شیر از دامداران حوزه عمل شهرستان تفت خریداری می شود.
رييس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت خبر داد:

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، بنا به گفته رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت: تعاونيهاي كشاورزي تحت پوشش اين اداره طي سه ماهه اول سالجاري، ميزان يك هزار و 228 تن شير مازاد بر مصرف دامداران حوزه عمل شهرستان را به صورت توافقي خريداري كرده اند. "علي بناء" ارزش شير خريداري شده را هفت ميليارد و هشت صد ميليون ريال اعلام كرد و افزود در حوزه عمل شهرستان 4 مركز خريد شير با تجهيزات كامل بطور میانگین روزانه 13 تن شیر خریداری می کنند.

رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت اضافه كرد در حوزه عمل شهرستان 3 شركت تعاوني كشاورزي دامداران با عضويت 3877 نفر دامدار در زمينه ارائه خدمات به دامداران از جمله توليد خوراك دام، تأمين تجهيزات دامداريها و خريد شير فعاليت دارند و در ادامه اظهار داشت جهت رفاه حال همشهريان دو واحد شركت تعاوني كشاورزي دامداران تفت و اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي تفت (فروشگاه تروكا) به صورت خرده فروش به قيمت هر كيلو 8500 ريال توزيع مي شود.

 

                              

آدرس کوتاه :