مدیر کمیته امداد امانم خمینی(ره)شهرستان تفت:

خیرین تفتی در طرح اکرام ایتام شرکت کردند


مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان سالجاری تعداد 10نفراز خیرین تفتی درطرح اکرام ایتام شرکت وجهت حمایت مالی از ایتام اعلام آمادگی نمودند.
مدیر کمیته امداد امانم خمینی(ره)شهرستان تفت:

 

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان تفت"محسن علیزاده" بیان داشت:طرح اکرام ایتام کمیته امداد یکی از طرحهای ارزشمندی است که این نهاد با مساعد ت خیرین اجرا می نماید ونیکو کاران با توجه به توان مالی خود حمایت وسرپرستی مادی ومعنوی یک یا چند یتیم رابه عهده می گیرند.

بنا بر این گزارش همچنین نیکوکاران در ماه مبارک رمضان بالغ بر138 میلیون ریال کمک نقدی به کمیته امداد شهرستان تفت اهدا؛ نمودند که مبالغی ازآن از طریق گستراندن سفره افطاری ومابقی به صورت سبد غذایی بین مددجویان توزیع شد. 

آدرس کوتاه :