مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستان تفت :

خیرین تفتی 10میلیارد و535میلیون ریال زکات پرداخت کردند


مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت اظهار داشت :مردم خیراین شهرستان در شش ماهه نخست سالجاری 10میلیاردو 535میلیون ریال زکات پرداخت کردند.
مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستان تفت :

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تفت "محسن علیزاده"با بیان این مطلب افزود 10 روحانی مبلغ درروستاها کار ترویج وتبلیغ سنت حسنه زکات راعهده دارند. 

ایشان گفت:تعداد 20روستای زکات دهنده مبلغ فوق راپرداخت نموده اند.

وی افزود:بازسازی،مرمت واحداث مساجد،حسینیه ها،غسالخانه ها،اعطاء جهیزیه به زوجهای نیازمند، ساخت مسکن مددجویی ورفع مشکلا ت درمانی مددجویان از جمله موارد مصرف زکات در این شهرستان می باشد.

آدرس کوتاه :