فرماندار تفت:

دانشجویان سهم مهمی در پویا شدن ایران اسلامی دارند


فرماندار تفت گفت:دانشجویان در دانشگاهها و مراکز عالی مختلف با دانشی که بدست می آورند می توانند عامل مهمی در پویا شدن ایران اسلامی باشند.
فرماندار تفت:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"ابوالقاسم دهقان " در دیداری که با دانشجویان دانشگاه فنی مطهری تفت داشت گفت: من خوشحالم که در جمعی از دانشجویانی هستم که با عشق به کار و سخت کوشی وارد صحنه تحصیل شده‌اند و با یادگیری اصول فنی مهارت‌های خود را تکمیل می‌کنند.

وی در ادامه گفت، شما ها با کسب مهارت‌های خاص که در این دانشگاه به دست می‌آورید می‌توانید عامل مهمی برای رشد و پویایی مملکت خود باشید و کشوررا از فناوری‌های نوین خودکفا کنید.

ابوالقاسم دهقان از مسئولین دانشگاه خواست تا با میدان دادن به این جوانان وپشتیبانی و حمایت ازآن‌ها ، از ایده های نو آن‌ها استقبال کرده و زمینه ارتباطشان را با مرکز رشد و فناوری فراهم کنند تا ایده ها به عمل تبدیل شود.

وی همچنین از اختراعات و ایده های نو این دانشجویان دیدن کرد.

آدرس کوتاه :