دانشگاه پیام نور مرکز تفت امسال در بیش از 40 رشته تحصیلی دانشجوی کارشناسی می گیرد.


دانشگاه پیام نور مرکز تفت امسال در بیش از 40 رشته تحصیلی دانشجوی کارشناسی می گیرد.

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تفت، حقوق، روانشناسي عمومي ، علوم تربيتي اموزش وپرورش پيش دبستاني ودبستاني، علوم تربيتي مديريت وبرنامه ريزي اموزشي، الهيات ومعارف اسلامي علوم قران وحديث، الهيات ومعارف اسلامي فلسفه  وكلام اسلامي، جغرافياوبرنامه ريزي روستايي، حسابداري ، كتابداري واطلاع رساني ،علوم اقتصادي -اقتصاد نظري، مديريت بازرگاني، مديريت جهانگردي، مديريت دولتي ، مديريت صنعتي، مهندسي كشاورزي ترويج  واموزش كشاورزي، زيست شناسي علوم گياهي، زيست شناسي عمومي ، زمين شناسي ، مهندسي منابع طبيعي محيط زيست و تربيت بدني و علوم ورزشي از جمله این رشته هاست.
علی اکبر دهقانی با بیان اینکه داوظلبان می توانند برای مهرماه اینده رشته های این مرکز دانشگاهی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند افزود دانشگاه پیام نور مرکز تفت علاوه بر کنکور سراسری از طریق فراگیر نیز در این رشته ها دانشجو می گیرد که ازمون ان مهرماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور مرکز تفت امسال در 4 رشته کارشناسی ارشد هم دانشجو خواهد پذیرفت تصریح کرد این رشته ها شامل زبان و ادبیات فارسی، بیوشیمی، ادبیات کودک و نوجوان و علوم قران و حدیث است
آدرس کوتاه :