دانش آموزان تفتی با شرکت درراهپیمایی روز استکبارستیزی را گرامی داشتند


همگام با سایر هموطنان مردم خداجوی شهرستان همراه با د انش آموران با شرکت درراهپیمایی وسردادن شعار مرگ برآمریکا ومرگ براسراییل از استکبار جهانی برائت جستند

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان تفت دانش اموزان  همراه با مردم مومن با سردادن شعارهای ام الفساد قرن ما آمریکا ، فریاد مظلومان روی زمین مرگ بر آمریکای مردم فریب ، 13 آبان یوم الله است مسیر بلوار قدس را طی کردند ،

درقطعنامه پایانی راهپیمایان ضمن محکوم کردن توطئه های آمریکا واستکبارجهانی ، وحدت ویکپارچگی مردم ومسئولان را خواستار شدند .

آدرس کوتاه :