دانش آموزان تفتی کمک های خود را به دانش آموزان نیازمند اهداء کردند


همزمان با آغار سال تحصیلی جدید و جهت ابراز همدردی با دانش آموزان نیازمند ، جشن عاطفه ها د رمدارس شهرستان تفت برگزار شد

همزمان با آغار سال تحصیلی جدید و جهت ابراز همدردی با دانش آموزان نیازمند ، جشن عاطفه ها د رمدارس شهرستان تفت برگزار شد ، در مراسمی که به همین منظور و با حضور امام جمعه ، مسئولین ادارات و مسئولین کمیته امداد و آموزش و پرورش در دبستان بیک برگزار شد دانش آموزان کمک های نقدی خود را به صندوق انداختند ، امام جمعه شهرستان تفت در این مراسم ، احسان و کمک به نیازمندان را وجود ذاتی هر شخص نامید و کمک به دانش آموزان جهت برطرف نمودن نگرانی های مالی آنها و درس خواندن بهتر ضروری دانست حجه الا سلام مدیح ضمن تشکر از مسئولین کمیته امداد و آموزش و پرورش ابتکار در برگزاری جشن عاطفه ها و نیکوکاری را اقدامی شایسته نامید و از دانش آموزان خواست تا در این کار بزرگ سهیم باشند.

مدیر آموزش و پرور تفت نیز در این مراسم جشن عاطفه ها را فرصتی خوب دانست تا دانش آموزان به هم نوعان خود کمک نمایند.

آدرس کوتاه :