درختان كهنسال تفت در فهرست آثارملی طبیعی كشور ثبت شد


درختان كهنسال روستاهای اسلامیه، مباركه، چم و حسینی شهرستان تفت در فهرست آثار ملی طبیعی كشور به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تفت ،سرپرست نمايندگي ميراث فرهنگي،صنایع دستی و گردشگری شهرستان تفت گفت:با توجه به رشد شتابان و فزاینده صنعت،جمعیت و شهرنشینی وگرم شدن هوا اهمیت آثار طبیعی دوچندان می باشد.

"ولی غیاثی" افزود:پرورش و نگهداری درختان كهنسال در اكوسیستم های روستایی بازدهی محیط را افزایش داده و چرخه كشاورزی سنتی و بومی را بهبود می بخشد كه این خود در چشم انداز اكوسیستم های روستایی برای جلب و جذب گردشگران و علاقه مندان به این میراث كهن موثر می باشد.

وی با اشاره به قدمت این درختان كهنسال افزود:درخت سرو كهنسال روستای چم با قدمتی نزدیك به 3000 سال،درخت چنار كهنسال اسلامیه با قدمت 1500 سال،سرو كهنسال دوقلوی روستای مباركه با قدمتی نزدیك به 550 سال و سرو كهنسال روستای حسینی با قدمت 700 سال از جمله آثاری هستند كه نقش بسزایی در طراوت بخشیدن به محیط خود را دارند.

غیاثی اضافه كرد با پی گیری این نمایندگی و همت و تلاش مسئولین ثبت آثار اداره كل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سرو كهنسال روستای چم به شماره 40،درخت چنار كهنسال روستای اسلامیه به شماره 68،سرو دوقلوی روستای مباركه به شماره 69 و درخت سرو كهنسال روستای حسینی به شماره 70 در فهرست آثار ملی طبیعی کشور به ثبت رسیده است .

آدرس کوتاه :