درخشش پيشكسوت تفتي در كشور


در اولين دوره مسابقات دو بزرگسالان انتخابي كشور" حسن قادر عبدا..." پيشكسوت ورزش تفت توانست مقام دوم را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش و جوانان تفت،در اولين دوره مسابقات دو بزرگسالان انتخابي كشور حسن قادر عبدا... پيشكسوت ورزش تفت توانست مقام دوم را به خود اختصاص دهد اين مسابقات با حضور 282 نفر از 25 استان كشور و در مسافت 5 كيلومتر در استان كرمانشاه در تاريخ هاي 15 و 16/4/91 برگزار گرديد. مرحله دوم اين مسابقات در شهريور ماه سال جاري در استان اصفهان برگزار خواهد شد .

 

آدرس کوتاه :