دستگاههاي كاهنده مصرف برق مورد تاييد نيست


معاون فروش و خدمات مشتركين گفت : دستگاههاي كاهنده مصرف برق مورد تاييد مراجع وآزمايشگاههاي شركت توانير نيست

به گزارش دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد  محمدمهدي خبيري ، معاون فروش و خدمات مشتركين اين شركت گفت : پس ازاجراي طرح هدفمندي يارانه ها، موضوع صرفه جويي انرژي و كاهش هزينه هاي خانوار مورد توجه ويژه مردم  قرار گرفته است ،

وي فروش دستگاههاي كاهنده مصرف برق را غيرمجاز اعلام كرد وافزود: تعدادي از افراد سودجو با روشهاي مختلف و استفاده از ابزار و رسانه هاي تبليغاتي اقدام به بازاريابي وفروش دستگاه هايي با عنوان كاهنده مصرف برق مي كنند.


وي تصريح كرد: آنان براي جلب رضايت مردم كاهش قابل ملاحظه مصرف برق را توسط اينگونه دستگاهها تبليغ مي كنند كه لازم است مردم  از خريد و استفاده اين دستگاههاي غير استاندارد خودداري كنند

  وي غير استاندارد بودن اين دستگاهها و احتمال آسيب رساني به انشعابهاي برق را از معايب آن برشمرد وافزود: با توجه به اينكه اين تجهيزات در كاهش مصرف نقشي را ايفا نمي كند و تا كنون در هيچ مرجع وآزمايشگاهي بخصوص شركت سازمان بهره وري انرژي ايران مورد تاييد نبوده است استفاده از آن قانوني نيست

 وي اطلاع رساني و  تاييد اينگونه تجهيزات را از سوي سازمان بهره وري انرژي ايران دانست وخاطرنشان كرد: شركت توزيع نيروي برق استان يزد آمادگي دارد تا در خصوص ارائه راهكارهاي مديريت مصرف به هموطنان و هم استاني هاي يزدي مشاوره وراهنمايي لازم را ارائه دهد

 

آدرس کوتاه :