دستگیری دو متخلف صید و شكار غیرمجاز در شهرستان تفت


رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت، از دستگیری متخلفین صید و شكار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان تفت، محمدرضا خواجه اظهار داشت: با تلاش بی وقفه مامورین یگان حفاظت در منطقه شکار ممنوع شیرکوه موفق به دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز شدند.

وی گفت: این افراد در منطقه شیرکوه مبادرت به شکار غیرمجاز دو راس بز وحشی نموده بودند که پس از دستگیری از این افراد دو عدد لاشه بز وحشی شکار شده و یک قبضه سلاح گلوله زنی و ادوات و وسایل دیگر کشف و ضبط گردید که پس از تشكیل پرونده ، جهت پیگیری و برخورد قانونی تحویل مقامات قضایی گردیدند .

آدرس کوتاه :