دوره اموزشی اشنایی دانشجویان با شرایط احرز نخبگی


دوره اموزشی اشنایی دانشجویان با شرایط احرز نخبگی

به گزارش روابط عمومی دوره توجیهی آموزشی آشنایی دانشجویان دانشگاه پیام نور تفت با شرایط احراز نخبگی و استعدادهای برتر پنج شنبه 23 آذر ماه جاری در این مرکز دانشگاهی برگزار می شود.
مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور تفت با اعلام این خبر ، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی نخبگان را از اهداف این دوره عنوان و خاطرنشان کرد در این دوره ضمن شناسایی نخبگان ، برنامه های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت مادی و معنوی از نخبگان نیز تشریح می شود .
علی اکبر مطلبی راهکارهای حفظ و بکارگیری نیروهای نخبه را از دیگر آموزشهای این دوره دانست و افزود حمایت مادی و معنوی و بکارگیری نیروهای نخبه لازمه توسعه علمی ، آموزشی ، فن آوری و متوازن کشور است.
وی مکان برگزاری این دوره را سالن اجتماعات دکتر محمود مکی زاده دانشگاه پیام نورمرکز تفت اعلام و خاطرنشان کرد این دوره با تلاش دانشگاه پیام نور مرکز تفت و همکاری بنیاد ملی نخبگان استان یزد برگزار خواهد شد.
مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز تفت از علاقمندان دعوت کرد به منظور شرکت در این دوره پنج شنبه 23 آذرماه ساعت 30/9 الی 11 در دانشگاه حضور داشته باشند.

ویان با شرایط احرز نخبگی

آدرس کوتاه :