هلال احمر شهرستان تفت برگزار کرد:

دوره آموزشی کاربری GPS


با برگزاری دوره آموزشی GPSامدادگران و نجاتگران هلال احمر آموزش لازم را کسب کردند.
هلال احمر شهرستان تفت برگزار کرد:

به گزارش روابط عمومی هلال احمر تفت اعضای امددگر و نجاتگر این جمعیت طی دوره ای 100 ساعته  با کاربری سیستم GPS  آشنا شدند.این دوره که با مربگری کارشناس ارشد رشته ژئومورفلوژی از مرکز فنی وحرفه ای برگزار می شود که شرکت کنندکان پس ازآموزش های لازم و پس از امتحان مربوطه به کسب مدرک از آن مرکز خواهند شد.

آدرس کوتاه :