سوگواره تعزیه خوانی

دومین سوگواره تعزیه خوانی در شهرستان تفت برگزار می شود


دومین سوگواره تعزیه خوانی در شهرستان تفت از تاریخ 22/6/1391 به مدت سه روزدر محل حسینیه غیاث آباد تفت برگزار مي شود.
سوگواره تعزیه خوانی

     به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت، دومین سوگواره تعزیه خوانی به صورت استانی، از تاریخ 22 شهریور 1391 به مدت سه روز و با حضور گروه های مختلف تعزیه خوانی در سطح استان، در محل حسینیه غیاث آباد شهر تفت برگزار خواهد شد. در این سوگواره سه داور کشوری از اساتید برجسته تعزیه خوانی ایران اجراء برنامه ها را داوری خواهند کرد. شایان ذکر است که نشست و بررسی تعزیه خوانی توسط اساتید برجسته تعزیه ایران از جمله برنامه های دیگر این سوگواره خواهد بود.  

 

آدرس کوتاه :