دو ميليون لیتر نفت سفید میان روستاییان حوزه عمل شهرستان تفت توزیع شد.


47 فروشنده نفت در مناطق روستایی در آغاز فصل زمستان توزیع نفت میان روستاییان را آغاز کرده اند.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت: رییس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت از توزیع دو میلیون لیتر نفت سفید میان روستاییان حوزه عمل این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: 47 فروشنده نفت در مناطق روستایی در آغاز فصل زمستان توزیع نفت میان روستاییان را آغاز کرده اند.

علي بناء افزود در سه ماهه نخست سال جاری نیز 950 هزار لیتر نفت سفید در سطح روستاهای این شهرستان برای مصارف مختلف توزیع شده است.

وی با بیان اینکه سوخت زمستانی مورد نیاز روستاييان به اندازه کافی پیش بینی و در حال تامین و ذخیره سازی است، گفت: کار خرید، ذخیره سازی و توزیع نفت سفید تا تامین کامل سهمیه و برطرف شدن نیاز روستاها ادامه دارد.

علي بناء یادآور شد: بمنظور رفع مشکل کود مورد نیاز کشاورزان این شهرستان در يك ماهه گذشته مقدار 160 تن خریداری شده و میان کشاورزان حوزه عمل شهرستان تفت توزیع گرديده است.

رییس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت تصریح کرد: برنامه خرید کود شیمیایی بعنوان یکی از وظایف اصلی شبکه تعاون روستایی مي باشد تا کشاورزان دغدغه تامین کود شیمیایی نداشته باشند.

 

 

 

آدرس کوتاه :