ديدار رئيس اداره تبليغات اسلامي تفت با روحاني منطقه سانيج


حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي تفت با حجت الاسلام محمد حسين مديح روحاني منطقه سانيج ديدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت دراين ديدار ابتدا حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي تفت، حضور روحاني در مناطق روستايي را باعث دلگرمي مردم و احياي مسائل فرهنگي و موجب برکات فروان دانست.

وي اظهار داشت: وجود يک روحاني و طلبه در منطقه بهترين راه ايجاد وحدت و ترويج فرهنگ ديني در روستا است.

در ادامه حجت الاسلام مديح از سازمان تبليغات اسلامي به خاطر انجام کارهاي فرهنگي و اعزام روحاني در مناطق روستايي تقدير و تشکر کرد.
 

آدرس کوتاه :