دیدارمدیرکل کمیته امداد استان با بخشدار نیر


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر طی دیدار علیزاده مدیرکل کمیته امداد یزد و میرخلیلی بخشدار نیر مسائل و مشکلات اشتغال مددجویان کمیته امداد بخش نیر مورد بررسی قرار گرفت. بخشدار نیر ضمن خوش آمدگویی، از مدیرکل تشکر و قدردانی کرد که نگاه ویژه ای به بخش نیر داشته و امیدوار شد این حالت به قوت خود باقی بماند. در این دیدار مشاغل روستایی و پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و فرزندان آنها در راستای ایجاد اشتغال مورد بحث و تبادل نظر گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر طی دیدار علیزاده مدیرکل کمیته امداد یزد و میرخلیلی بخشدار نیر مسائل و مشکلات اشتغال مددجویان کمیته امداد بخش نیر مورد بررسی قرار گرفت.

بخشدار نیر ضمن خوش آمدگویی، از مدیرکل تشکر و قدردانی کرد که نگاه ویژه ای به بخش نیر داشته و امیدوار شد این حالت به قوت خود باقی بماند. در این دیدار مشاغل روستایی و پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و فرزندان آنها در راستای ایجاد اشتغال مورد بحث و تبادل نظر گردید.آدرس کوتاه :