دیدار دانش آموزان ومربیان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با مدیرآموزش وپرورش


با حضور مدیرآموزش وپرورش مسائل ومشکلات اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان موردبررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت،دانش آموزان ومربیان اتحادیه انجمن ها ی اسلامی دردیدار صمیمانه با مدیرآموزش وپرورش مسائل ومشکلات خودرامطرح نمودند ، مدیرآموزش وپرورش ضمن ابراز خرسندی از همکاری خوددرسال های قبل با اتحادیه انجمن های اسلامی یکی از عوامل رشد مدرسه را دانش آموزدانست وتشکل های درون مدرسه را باعث موفقیت آن مطرح نمود عبدالمجید زارع هماهنگی کامل تشکل های دانش آموزی درمدرسه راضروری بیان نمود وتشکیل جلسات همه ی تشکل ها راعامل هماهنگی آنها ذکر کرد وی همکاری با بسیج ومربی پرورشی را یادآورشد وسپردن کارهای فوق برنامه ی مدارس را به تشکل ها باعث اجرای بهتر آنها بیان نمود این مقام مسئول از دانش آموزان خواست تا به تقویت بنیه ی علمی خود بپردازند که این امر باعث تقویت انجمن نیز می شود ، مدیرآموزش وپرورش درپایان از همکاری این مدیریت درخصوص برطرف کردن مسائل ومشکلات انجمن اسلامی خبرداد ،

دراین جلسه حمیدرضاکافی رابط اتحادیه ضمن ارائه گزارشی از برنامه های اجراشد درسال های قبل خاطر نشان ساخت تا باهمکاری مدیریت درسال تحصیلی آینده شاهد رشد بیشتر برنامه ها باشیم ،

تشکیل جلسات هیات انصارالمهدی ، خیمه های دانش آموزی فعالیت های قرارگاه ،برنامه ریزی جهت بنیه علمی دانش آموزان ، برگزاری آزمون های علمی از جمله فعالیت های انجمن اسلامی دانش آموزان درسال های قبل می باشد .

همچنین دراین جلسه تعدادی از دانش آموزان نظرات ودیدگاه های خودرا بیان کردند ،

لازم به ذکر است انجمن اسلامی دبیرستان مسرتی مقام سوم استان وبرگزیده شهرستان ونماینده شهرستان به عنوان برتر درشورای استان از افتخارات انجمن اسلامی دانش آموزان درسال قبل می باشد

آدرس کوتاه :