دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان با بخشدار گاریزات و کهدوئیه


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات  و کهدوئیه "احسان سعادتمند " در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان  مسائل و مشکلات مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این بخش مورد بررسی قرار داد. بخشدار گاریزات کهدوئیه  ضمن خیرمقدم و تقدیر و تشکر   و توجه مدیرکل محترم کمیته امداد نسبت به مسائل و مشکلات مددجویان بخش گاریزات بر ایجاد بستر های مناسب جهت توانمند سازی مددجویان ، ارائه خدمات ویژه به سالمندان،کمک به تعمیر ، تکمیل و مقاوم سازی مسکن مددجویان،پرداخت کمکهای موردی به نیازمندان بخش تأکید و خواستار احداث مهمانسرای کمیته امداد در بخش گردید. آقای علیزاده ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همراهی بخشداری، به موضوع ارائه تسهیلات اشتغالزایی روستایی از طرف کمیته امداد اشاره و اظهار داشت متقاضیان راه اندازی واحد های تولیدی( خانگی و صنعتی) ( با محوریت مدد جویان و همچنین کارفرمایانی که مددجویان کمیته را به کار بگیرند) می توانند جهت اخذ تسهیلات به کمیته امداد بخش مراجعه نمایند. وی ادامه داد بعضی از سرفصل های کمک به مددجویان و نیازمندان از طرف کمیته امداد در هر بخش می بایست از محل درآمد های اداره کمیته امداد همان بخش تامین شود خواستار همکاری بیشتر خیرین بخش در این زمینه گردید تا بتوان خدمات بهتری به مددجویان و نیازمندان ارائه نماییم.  

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات  و کهدوئیه "احسان سعادتمند " در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان  مسائل و مشکلات مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این بخش مورد بررسی قرار داد.

بخشدار گاریزات کهدوئیه  ضمن خیرمقدم و تقدیر و تشکر   و توجه مدیرکل محترم کمیته امداد نسبت به مسائل و مشکلات مددجویان بخش گاریزات بر ایجاد بستر های مناسب جهت توانمند سازی مددجویان ، ارائه خدمات ویژه به سالمندان،کمک به تعمیر ، تکمیل و مقاوم سازی مسکن مددجویان،پرداخت کمکهای موردی به نیازمندان بخش تأکید و خواستار احداث مهمانسرای کمیته امداد در بخش گردید.

آقای علیزاده ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همراهی بخشداری، به موضوع ارائه تسهیلات اشتغالزایی روستایی از طرف کمیته امداد اشاره و اظهار داشت متقاضیان راه اندازی واحد های تولیدی( خانگی و صنعتی) ( با محوریت مدد جویان و همچنین کارفرمایانی که مددجویان کمیته را به کار بگیرند) می توانند جهت اخذ تسهیلات به کمیته امداد بخش مراجعه نمایند.

وی ادامه داد بعضی از سرفصل های کمک به مددجویان و نیازمندان از طرف کمیته امداد در هر بخش می بایست از محل درآمد های اداره کمیته امداد همان بخش تامین شود خواستار همکاری بیشتر خیرین بخش در این زمینه گردید تا بتوان خدمات بهتری به مددجویان و نیازمندان ارائه نماییم.

 آدرس کوتاه :