دیدار مدیر آموزش و پرورش منطقه نیر با تنی چند از دانش آموزان منتخب کمیته بانوان


مدیر آموزش و پرورش منطقه با تنی چند از دانش آموزان منتخب کمیته بانوان درمحل اداره دیدار کرد

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر مدیر آموزش و پرورش منطقه با تنی چند از دانش آموزان منتخب کمیته بانوان درمحل اداره دیدار کرد . اهدای هدیه کمیسیون بانوان توسط " محمد رضا برزگری " به دانش آموزان مربوطه  وبحث و گفتگو پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی و سایر مشکلات ازجمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد

آدرس کوتاه :