دیدار مدیر کل تامین اجتماعی استان با بخشدار گاریزات و کهدوئیه و بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی بخش


مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی بخش با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان،رئیس تامین اجتماعی شهرستان،بخشدار وکارشناسان اداره کل استان و اعضای شورای بخش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات وکهدوئیه مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی بخش با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان،رئیس تامین اجتماعی شهرستان،بخشدار وکارشناسان اداره کل استان و اعضای شورای بخش مورد بررسی قرار گرفت.

بخشدار گاریزات در این دیدار ضمن خیر مقدم به صابری وسایر حضار از همکاری و همراهی مدیر کل تامین اجتماعی استان بواسطه راه اندازی نمایندگی اقماری بخش گاریزات تقدیر و تشکر و انتصاب ابویی را به ریاست تامین اجتماعی شهرستان تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان نمود.سعادتمند در ادامه بر لزوم ارائه خدمات هر چه بهتر و مطلوبتر بیمه تأمین اجتماعی به اهالی بخش تاکید و با توجه به فاصله حدود ۸۰ کیلومتری بخش تا مرکز شهرستان و در راستای رضایتمندی اهالی خواستار حضور نماینده تامین اجتماعی حداقل دو روز در هفته گردید.

صابری مدیرکل تأمین اجتماعی نیز ضمن تقدیر و تشکر از بخشداری گاریزات گزارشی از وضعیت بیمه شدگان و مستمری بگیران شهرستان و بخش گاریزات ارائه و اظهار داشت در این شعب اقماری تمامی خدمات سازمان بالاخص صدور وتمدید دفترچه بیمه،نامنویسی بیمه شدگان و... به مراجعین ارائه می گردد.در ادامه مدیر کل تامین اجتماعی استان و همکاران ضمن بازدید از نمایندگی با تعدادی از اهالی و همکار مستقر در بخش ملاقات ودر جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت .آدرس کوتاه :