راه اندازي مرکز فرهنگی شهید آوینی تفت


مرکز فرهنگی شهید آوینی شهرداري تفت به زودي راه اندازي مي شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، با برنامه ریزی های انجام شده و فراهم شدن مقدمات، به زودی مرکز فرهنگی شهید آوینی شهرداری راه اندازی خواهد شد.

هدف از راه اندازی این مرکز ایجاد هماهنگی و پشتیبانی مناسبت ها، برنامه های هنری و ورزشی، و همچنین اجرای طرح فرهنگ شهروندی می باشد.

 

 

آدرس کوتاه :