رفع تصرفات


در ادامه مبارزه جدي اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت بازمين خواري در تاريخ 17/8/91 از چهار مورد از تصرفات موجود در اراضي گلوبادامك و مزرعه مير سيد محمد تفت رفع تصرف گرديد./.


   به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي تفت، در ادامه مبارزه جدي اين اداره بازمين خواري در تاريخ 17/8/91 از چهار مورد از تصرفات موجود در اراضي گلوبادامك و مزرعه مير سيد محمد تفت به مساحت كل 3531 مترمربع ، رفع تصرف گرديد. اين اقدام ، در راستاي اجراي قانون مربوط به غصب و تصرف اراضي دولتي، توسط افراد فرصت طلب بوده كه به موجب حكم دادگاه ،‌ خلع يد و مستحدات ايجادي نيز قلع و قمع گرديد. "مهران دادخواه" در جمع نمايندگان  اداره راه و شهرسازي و نيروي انتظامي و جمعي از اهالي  بيان نمود : برخي براين باورند كه مي توان براحتي اراضي دولتي را غصب و تصرف نموده ، اين افراد بايد بدانند نه تنها نفعي از اين موضع براي آن ها حاصل نمي شود، بلكه علاوه بر آنكه از نظر شرعي جايز نيست ، جبران خسارات مربوطه را دربر خواهد داشت. شايان ذكر است حفاظت از اراضي دولتي در محدوده شهر تفت، به نيابت از دولت، برعهده اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت بوده و اين اداره در صورت وجود هر گونه غصب و يا تصرف، با توسل به قوانين موضوعه و كمك دستگاه هاي قضايي شديداً پيگيري و برخورد خواهد نمود. ضمناً ايشان با توجه به همكاري ادارات و نهادهاي مرتبط، از دادستان ، نيروهاي انتظامي و امنيتي ، فرماندار ، شهرداري و اعضاي حفاظت اراضي شهرستان تفت ، تشكرو قدرداني نموده و خواستار مساعدت همه مردم در اين مورد شدند.

آدرس کوتاه :