رفع مشکل آب روستای طزرجان


در جلسه ای با حضور بخشدار مرکزی، رئیس شرکت آب و فاضلاب روستائی و ... مشکل آب آشامیدنی روستای طزرجان رفع شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت،در جلسه ای که بدین منظور در محل شرکت آب و فاضلاب تفت برگزار شد بخشدار مرکزی تفت خواستار رفع مشکل پیش آمده در قطعی بخشی از آب روستای طزرجان شد. "علی احمدیان" ضمن تاکید بر فراهم سازی امکانات زیربنائی روستاها رسیدگی به امور روستائیان را از وظایف اصلی مسئولان عنوان نمود. رئیس شرکت اب وف اضلاب نیز در این جلسه ضمن اشاره به سابقه و وضعیت این مشکل خواستار رفع آن شد. در ادامه بخشدار مرکزی تفت به همراه مسئولان مربوطه در محل بروز مشکل در روستای طزرجان حضور یافت و با تنظیم صورتجلسه ای نسبت به رفع مشکل و وصل نمودن آب آشامیدنی این روستا اقدام گردید.
آدرس کوتاه :