سازماندهی نیروهای قراردادمعین مدارس


مدیر آموزش وپرورش شهرستان تفت درجمع نیروهای قرارکارمعین مدارس با توجه به تعطیلی مدارس درتابستان بر بکار گیری آنها در بخش های مختلف تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت،"عبدالمجيد زارع" ضمن تقدیر وتشکر از همکاری این نیروها درمدارس  نحوه ی کارکرد آنها درسال تحصیلی آینده را منوط به تعداد دانش آموزان عنوان نمود ومدارس تعیین شده را دراین خصوص براساس جمعیت دانش آموزی ضروری دانستدرادامه کارشناس پشتیبانی مدیریت آموزش وپرورش نیز به نحوه ی سازماندهی این نیروها اشاره کرد واز بکارگیری نیروهای قرارداد کارمعین علاوه بر مدارس درروزهای باز بودن در کانون ها ی ولایت وشهید مطهری وورزشگاه قدس خبرداد  ،لازم به ذکر است هم اکنون تعداد 16 نفر به عنوان قراردادکارمعین درمدارس مشغول به فعالیت هستند .

آدرس کوتاه :