ستاد اربعین شهرستان تفت تشکیل جلسه داد


باحضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سایر اعضا، ستاد اربعین شهرستان تفت تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "سعید پرویزی" از اقدامات انجام شده توسط اعضای ستاد در خصوص پیگیری مصوبات جلسات قبل، تقدیر و تشکر نمود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان تفت از مسئولین کمیته ها و سایر اعضا خواست نظارت و پیگیری ها و همچنین تعامل و همکاری بین کمیته ها بصورت مستمر تا پایان مراسم اربعین و ماه صفر امسال همچنان ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه هریک از مسئولین کمیته ها گزارش ها و نقطه نظرات خود را بیان کردند.آدرس کوتاه :