سرپرست دانشگاه پیام نورمرکز تفت طی حکمی آقای علی اکبر مطلبی را بعنوان مسئول جدید امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت منصوب و از خدمات سرکار خانم حمیده مفیدی فر مسئول پیشین امور فرهنگی و دانشجویی این مرکز قدردانی کرد


سرپرست دانشگاه پیام نورمرکز تفت طی حکمی آقای علی اکبر مطلبی را بعنوان مسئول جدید امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت منصوب و از خدمات سرکار خانم حمیده مفیدی فر مسئول پیشین امور فرهنگی و دانشجویی این مرکز قدردانی کرد

سرپرست دانشگاه پیام نورمرکز تفت طی حکمی آقای علی اکبر مطلبی را بعنوان مسئول جدید امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت منصوب و از خدمات سرکار خانم حمیده مفیدی فر مسئول پیشین امور فرهنگی و دانشجویی این مرکز قدردانی کرد.
در این حکم امده است: عنایت به موافقت شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان یزد و تعهد، تلاش ، پیگیری ، تخصص ، تجربه و سوابق ارزنده: حضرتعالی طی این حکم به مدت یکسال بعنوان مسئول امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت منصوب می شوید.
همکاری با بخش ها و واحدها ، تلاش در راستای تقویت برنامه های فرهنگی ، جذب و تقویت مشارکت کانونها و انجمن های علمی در برنامه های فرهنگی و پیگیری در راستای تحقق اهداف عالیه فرهنگی نظام آموزش عالی در مرکز از موارد مورد تاکید است.
امید است در سایه ایزد منان و حضرت ولی عصر(عج) موفق و موید باشید.
بر خود لازم می دانم از خدمات ارزنده استاد ارجمند سرکار خانم حمیده مفیدی فر مسئول پیشین امور فرهنگی و دانشجویی مرکز تقدیر و تشکر نمایم .
آدرس کوتاه :