سعید ابو طالبی به سمت رئیس هیأت موتور سواری و اتومبیل رانی شهرستان منصوب گردید


در طی مراسمی با حضور نماندگان هیأت موتور سواری و اتومبیل رانی استان و رئیس اداره ورزشس و جوانان شهرستان سعید ابوطالبی بعنوان رئیس هیأت شهرستان منصوب گردید

در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ماه با حضور آقای مدنی به نمایندگی هیأت موتور سواری و اتومبیل رانی استان یزد حکم آقای سعید ابو طالبی بعنوان رئیس هیأت موتور سواری و اتومبیل رانی شهرستان تفت به وی تقدیم شد  . در این جلسه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان با اشاره به پتانسیل های موجود و آمار بالای موتور سواران اظهار داشتند با برنامه ریزی دقیق می توان بسیاری از تهدید ها را به فرصت تبدیل نمود وی افزود در این زمینه ضمن شناسایی و ساماندهی موتور سواران و هدایت جوانان و نوجوانان پر انرژی به پیستهای موتور سواری می توان از پتانسیل با القوه آنها در جهت کسب عناوین و افتخارات ورزشی گام برداشت و در ابتدای این کار مشکل نداشتن پیست مناسب مطرح می باشد که مراتب با همکاری آقای ابو طالبی در حال پیگیری جدی می باشد که انشاء ا... در آینده ای نزدیک فضای مناسبی در این خصوص در اختیار علاقمندان به این رشته ورزشی قرار خواهد گرفت .

 

 

 

آدرس کوتاه :