سند توسعه شهرستان بايد چراغ راه توسعه و اعتلاي تفت باشد

سند توسعه شهرستان بايد چراغ راه توسعه و اعتلاي تفت باشدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، "محمود زارع" در اين نشست با قدرداني از خدمات و تلاشهاي پرسنل فرمانداري، اين نهاد را محل تصميم گيري هاي مهم براي شهرستان عنوان كرد و گفت: نقش نيروي انساني توانمند و كارشناس در عرصه هاي مختلف، نقشي مهم و سرنوشت ساز است كه به حمدالله شهرستان تفت در اين رابطه از شرايط بسيار مناسب و خوبي برخوردار مي باشد.

سرپرست فرمانداري تفت برخورداري از اطلاعات دقيق و كامل، سنجيده انديشيدن و سنجيده سخن گفتن، برخورد مناسب و شايسته با مردم، برنامه محور بودن، رعايت نظم و قانون را از ضروريات يك كارشناس فرمانداري عنوان كرد و گفت: كارشناسان فرمانداري در بخش هاي مختلف بايد از محورهاي توسعه شهرستان بر اساس برنامه تدوين شده در اين رابطه ، كه حاصل تلاش نخبگان و كارشناسان امر است، به درستي آگاهي داشته باشند و از آن به عنوان چراغ راهي در مسير توسعه شهرستان بهره گيرند.

سرپرست فرمانداري تفت به اجراي موفق برنامه گام دوم هدفمندي در مرحله ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه، از خدمات و تلاش كاركنان فرمانداري و مسئولان شهرستان در اين رابطه قدرداني كرد و گفت: اميدواريم با توجه به پتانسيل خوب جواني، تعهد و آگاهي كه در ميان كاركنان فرمانداري وجود دارد شهرستان تفت در عرصه اجراي تحقق برنامه هاي مهم دولت تدبير و اميد پيشگام باشد.

در ادامه اين نشست پرسنل فرمانداري به بيان ديدگاهها و نكته نظرات خود پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ شد.