شركت مربيان مركز جهت بالا بردن سطح علمي در مركز تربيت مربي كرج


" علي شباني " گفت:مربيان مركز به صورت برنامه ريزي شده بر اساس نياز به صورت گروهي آموزش هاي لازم مهارتي را فرا مي گيرند.


به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفهاي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، رئيس مركز از شركت و اعزام مربيان مركز جهت بالا بردن سطح علمي خود و بازآموزي تخصصي و ارتقاء سطح آموزش به مركز تربيت مربي كرج خبر داد .
 
 " علي شباني " گفت:مربيان مركز به صورت برنامه ريزي شده بر اساس نياز به صورت گروهي آموزش هاي لازم مهارتي را فرا مي گيرند.
 وي يادآور شد: مركز تربيت مربي پژوهش هاي فني و حرفه اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مستقر در كرج فعاليت رسمي خود را از سال 63 شروع كرده و اكنون با 200 مدرس و متخصص، در 16 گروه ،آموزش مهارتي و بين المللي ارائه مي دهد.
آدرس کوتاه :