شروع دوره های آموزش صنایع دستی درمرکز دائمی آموزش صنایع دستی شهرستان تفت


سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت از آغاز برگزاری دوره های آموزشی در این مرکز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت"ولی غیاثی" اظهار داشت:دوره های آموزشی سرمه دوزی ومنبت ویژه خواهران درهفته جاری آغاز شده وثبت نام از متقاضیان همچنان ادامه دارد . وی درادامه افزود: درحال حاضر متقاضیان شرکت درکلاس آموزش سرمه دوزی 16 نفر واموزش منبت کاری 12 نفر می باشند. غیاثی اذعان داشت:شرکت کنندگان دراین دوره ها پس از گذراندن کلاس آموزشی موفق به اخذ گواهینامه معتبر از سوی معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان یزد می شوند ومی توانند جهت مزایای آن استفاده کنند.وی خاطر نشان کرد:کلاسهای مذکور در حال حاضر در مرکز دائمی آموزش صنایع دستی واقع در محله راحت آباد برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :