شرکت کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان تفت در مسابقه مدهامتان


به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تفت ۲۴ نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان تفت در مسابقه قرآنی مدهامتان شرکت می کنند.

   به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تفت ۲۴ نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان تفت در مسابقه قرآنی مدهامتان شرکت می کنند.این مسابقه شامل رشته های قرائت قرآن، حفظ، ترتیل، اذان و غیره می باشد و در روز جمعه 21 مهرماه سال جاری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار می شود. شایان ذکر است که در این شهرستان  50 کانون فرهنگی، هنری مساجد در حال فعالیت می باشد.

آدرس کوتاه :