رضا سعادتمند:

شرکت 26 نفراز اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان تفت دردوره آموزشی نهج البلاغه


به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تفت 26 نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان تفت در دوره آموزشی نهج البلاغه با عنوان نردبان آسمانی شرکت می کنند.
رضا سعادتمند:
   به گزارش دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان تفت 26 نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان تفت در دوره آموزشی نهج البلاغه با عنوان نردبان آسمانی شرکت می کنند.
این دوره آموزشی که در روز جمعه 28 مهرماه سال جاری درمجتمع امام علی (ع) شهرستان یزد برگزار می شود یک روزه بوده و 26 نفر از دو گروه خواهران و برادران در این دوره آموزشی شرکت خواهند کرد.
آدرس کوتاه :