شرکت 48 نفر در آزمومنهاي صنعت ساختمان در مرکز فني و حرفه اي


48 نفر از كارآموزان صنعت ساختمان در شش ماهه نخست سال جاري در آزمون مهارت مركز فني و حرفهاي تفت شركت نمودند

به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت ، مسئول سنجش و ارزشيابي مركز در این خصوص گفت: آزمون صنعت ساختمان با حضور 48 نفر در شش ماه سال جاری در مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت برگزار شد.
 
 " مجيد فاتحي " افزود: در حرفه كارگر عمومي سفت كاري ، كارگر عمومي آرماتوربند ، كارگر عمومي اسكلت ساز ، كارگر عمومي گچ كار ، كارگر عمومي كاشي كار، كارگر عمومي در و پنجره ساز پروفيل آهني، كارگر عمومي برق ساختمان و كارگر عمومي نقاش ساختمان برای دریافت گواهینامه مهارت در این مرحله از آزمونها شرکت نموده اند .
 

وي افزود : پس از اعلام نتيجه آزمون تئوري از آنها آزمون عملي به عمل آمد كه شركت كنندگان بعد از اعلام نتيجه عملي و در صورت قبولي  با مراجعه به مركز كارت مهارت صنايع ساختمان دريافت كرده و ميتوانند از مزاياي آن استفاده كنند .  

آدرس کوتاه :