شستشسو و ضدعفونی کردن شبکه فاضلاب


کار شستشو و ضدعفونی کردن شبکه فاضلاب در شهر تفت آغاز شد

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب شهری شهرستان تفت، با توجه به اتمام ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر واقعدر شهرک امام علی(ع ) و  تحویل به متقاضیان و اتصال فاضلاب واحد های فوق به شبکه فاضلاب شهری و ایجاد بوی نامطبوع ناشی از عبور فاضلاب در مسیر فوق تا محدوده تصفیه خانه و ابراز نارضایتی شهروندان محترم از این وضع ،کار شستشو و ضدعفونی کردن شبکه ضروری بود که با پیگیریهای بعمل آمده با مرکز استان این امر محقق و از روز پنج شنبه مورخ 23/06/91  کار شستشو بطول 20 کیلومتر آغاز گردید و تاکنون حدود 85 درصد از شبکه شستشو و ضدعفونی گردیده است .

آدرس کوتاه :