شما هنرمندان چه در زمینه تئاتر، موسیقی، خوشنویسی و نویسندگی در این جامعه تأثیر گزار هستید


فرماندار در جمعی از هنرمندان از تأثیر گزاری آن‌ها بر جامعه صحبت کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت:"ابوالقاسم دهقان" در جمعی از هنرمندان و مسئولین فرهنگی شهرستان که با حضور مشاور فرهنگی استاندار تشکیل شد بود گفت: شما هنرمندان چه در زمینه تئاتر، موسیقی، خوشنویسی و نویسندگی در این جامعه تأثیر گزار هستید.

 وی افزود در این شهرستان هنرمندان فاخر و ارزشمندی داریم و می‌توانیم از این استعدادهایی که وجود دارد استفاده های بیشتری ببریم تا شهرستان را به عنوان شهر فرهنگی مذهبی به کشور معرفی کنیم،باتوجه به اینکه مراسم  مذهبی این شهرستان ثبت ملی رسیده می‌توان ازآن برای مطرح کردن شهرستان درسطح کشور و جهان بهره مند شد .

فرماندار گفت: شما با کار های ارزشی خود بهتر با خانواده ها ارتباط برقرار می‌کنید و می‌توانید تأثیر گزاری بیشتری داشته باشید پس بکوشید تا در این راستا در برابر دشمنان قد علم کنیم و فتنه های آن‌ها را برای مردم آشکار کنیم.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :