شورای آموزش و پرورش بخش نیر برگزار شد


شورای آموزش و پرورش نیر باحضور بخشدار و دیگر اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و بررسی مسائل و مشکلات، شورای آموزش و پرورش نیر باحضور بخشدار و دیگر اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش تشکیل جلسه داد.آدرس کوتاه :