شیوه های هدفمند سازی زمان فراغت جوانان و نوجوانان


به گزارش روابط عمومی و تبلیغات فرماندهی انتظامی شهرستان تفت : " سرهنگ فرهاد بیگلری گفت " زمان فراغت را نباید تنها زمان آزاد شدن از کار و فعالیت در زندگی روزمره و یا به معنای بیکاری دانست ،بلکه فعالیتی اختیاری است و شامل مجموعه فعالیتهایی می شود که شخص به میل و انگیزه درونی خود ، برای استراحت ، افزایش سلامت ، تفریح و بازی ، گشترش اعتقادها ، دانش و ذوق با مشارکت آزاد اجتماعی یا بروز خلاقیت و توانایی در زمانی فارغ از تعهد ها و الزام های شغلی ، خانوادگی ، و اجتماعی انجام می دهد .                                                                                                                              وقت فراغت بخشی مهم از زندگی انسانها را تشکیل می دهد و یکی از مسائل مهم جوانان و نوجوانان است . از این رو شناخت نیازمندیها و رفع احتیاجها و برنامه ریزی درست برای زمان فراغتی که این قشر در اختیار دارند باعث می شود تا خلاقیتها و نو آوری ها همراه با رشد تفکر آنان نمود یابند.                                                                                                      روش های هدفمند سازی زمان فراغت : در تعیین شیوه های گذران زمان فراغت موضوعهایی مانند رضایت ، انگیزه و عامل انتخاب نقش اساسی دارند . در حقیقت بارزترین ویژگی زمان فراغت این است که انسان از روی رضایت باطنی و انگیزه ی شخصی ، از میان مجموعه ای متنوع و گسترده از فعالیتها به اختیار خویش یکی را بر می گزیند .همچنین شیوه هایی گوناگون برای هدف مند سازی وقت فراغت جوانان و نوجوانان وجود دارد و طیفی گسترده از فعالیتها را در بر می گیرد.که در ادامه به برخی از این شیوه ها اشاره می شود.                 ورزش : توجه به ورزش و گنجاندن آن در برنامه روزانه ی هفتگی علاوه بر تامین سلامت روانی و جسمانی ، بسیاری از پیامدهای نامطلوب محیط اجتماعی، اقتصادی را می تواند کاهش دهد.                                                                                                سفر : اسلام سفر و گردش در جهان و طبیعت را مورد تاکید قرار داده است و بهره وری جسمی و روانی از طبیعت و تحقیق و بررسی سرنوشت پیشینیان و مشاهده آثار عظمت خدا در جهان و عبرت گیری را از آثار آن می داند .                                             صله رحم : دید و بازدید در اسلام به عنوان یکی از فعالیتهای زمان فراغت معرفی شده است که هم پیامدهای مطلوب فردی و هم اجتماعی دارد . اصلاح سبک زندگی : زمان فراغت یکی از جنبه های مهم تحلیلی سبک زندگی و الگوها ، قانون زندگی و هویتهای اجتماعی را نشان می دهد و فعالیتهای زمان فراغت به عنوان ساز و کاری برای تمایزهای اجتماعی می باشند .بنا براین فعالیتهای فراغتی باید معرف سبک زندگی اسلامی و ایرانی باشند .                                                                                                                                      برنامه های متنوع : برنامه های زمان فراغت باید هم شادی آفرین ، سرگرم کننده ، لذت بخش و هم متضمن رشد و کمال انسان باشند .در برنامه ریزی زمان فراغت از فعالیتهای متنوع استفاده شود و البته نه به صورت فشرده تا موجب خستگی و دل زدگی فرد نشود .                    کارهای هنری : در حد امکان با توجه به علاقه و تمایل افراد ، کارهای هنری در برنامه گنجانده شود . توجه به مذهب و رشد شخصیت فردی و اجتماعی : زمان فراغت باید به رشد شخصیت فردی و اجتماعی ،بازسازی معنوی ، روحی و روانی ، بهداشت روانی و تقویت مهارتهای حسی و حرکتی ، توسعه مهارتهای شناختی و شکوفایی استعدادها ، فهم مسئولیت پذیری و نقش فرد در سازندگی و اعتلای خویش و نیز شناخت نقاط ضعف و محدودیتهای خود ، مقابله با اختلالها ، بینجامد و تضمین سلامت روانی و دفع فشارها و خستگی های جسمی و روحی ناشی از اشتغال مستمر و بدون وقفه باشد.

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات فرماندهی انتظامی شهرستان تفت : " سرهنگ فرهاد بیگلری گفت " زمان فراغت را نباید تنها زمان آزاد شدن از کار و فعالیت در زندگی روزمره و یا به معنای بیکاری دانست ،بلکه فعالیتی اختیاری است و شامل مجموعه فعالیتهایی می شود که شخص به میل و انگیزه درونی خود ، برای استراحت ، افزایش سلامت ، تفریح و بازی ، گشترش اعتقادها ، دانش و ذوق با مشارکت آزاد اجتماعی یا بروز خلاقیت و توانایی در زمانی فارغ از تعهد ها و الزام های شغلی ، خانوادگی ، و اجتماعی انجام می دهد .                                                                                                                             

وقت فراغت بخشی مهم از زندگی انسانها را تشکیل می دهد و یکی از مسائل مهم جوانان و نوجوانان است . از این رو شناخت نیازمندیها و رفع احتیاجها و برنامه ریزی درست برای زمان فراغتی که این قشر در اختیار دارند باعث می شود تا خلاقیتها و نو آوری ها همراه با رشد تفکر آنان نمود یابند.                                                                                                     

روش های هدفمند سازی زمان فراغت :

در تعیین شیوه های گذران زمان فراغت موضوعهایی مانند رضایت ، انگیزه و عامل انتخاب نقش اساسی دارند . در حقیقت بارزترین ویژگی زمان فراغت این است که انسان از روی رضایت باطنی و انگیزه ی شخصی ، از میان مجموعه ای متنوع و گسترده از فعالیتها به اختیار خویش یکی را بر می گزیند .همچنین شیوه هایی گوناگون برای هدف مند سازی وقت فراغت جوانان و نوجوانان وجود دارد و طیفی گسترده از فعالیتها را در بر می گیرد.که در ادامه به برخی از این شیوه ها اشاره می شود.                

ورزش :

توجه به ورزش و گنجاندن آن در برنامه روزانه ی هفتگی علاوه بر تامین سلامت روانی و جسمانی ، بسیاری از پیامدهای نامطلوب محیط اجتماعی، اقتصادی را می تواند کاهش دهد.                                                                                               

سفر :

اسلام سفر و گردش در جهان و طبیعت را مورد تاکید قرار داده است و بهره وری جسمی و روانی از طبیعت و تحقیق و بررسی سرنوشت پیشینیان و مشاهده آثار عظمت خدا در جهان و عبرت گیری را از آثار آن می داند .                                            

صله رحم :

دید و بازدید در اسلام به عنوان یکی از فعالیتهای زمان فراغت معرفی شده است که هم پیامدهای مطلوب فردی و هم اجتماعی دارد .

اصلاح سبک زندگی :

زمان فراغت یکی از جنبه های مهم تحلیلی سبک زندگی و الگوها ، قانون زندگی و هویتهای اجتماعی را نشان می دهد و فعالیتهای زمان فراغت به عنوان ساز و کاری برای تمایزهای اجتماعی می باشند .بنا براین فعالیتهای فراغتی باید معرف سبک زندگی اسلامی و ایرانی باشند .                                                                                                                                     

برنامه های متنوع :

برنامه های زمان فراغت باید هم شادی آفرین ، سرگرم کننده ، لذت بخش و هم متضمن رشد و کمال انسان باشند .در برنامه ریزی زمان فراغت از فعالیتهای متنوع استفاده شود و البته نه به صورت فشرده تا موجب خستگی و دل زدگی فرد نشود .                   

کارهای هنری :

در حد امکان با توجه به علاقه و تمایل افراد ، کارهای هنری در برنامه گنجانده شود .

توجه به مذهب و رشد شخصیت فردی و اجتماعی :

زمان فراغت باید به رشد شخصیت فردی و اجتماعی ،بازسازی معنوی ، روحی و روانی ، بهداشت روانی و تقویت مهارتهای حسی و حرکتی ، توسعه مهارتهای شناختی و شکوفایی استعدادها ، فهم مسئولیت پذیری و نقش فرد در سازندگی و اعتلای خویش و نیز شناخت نقاط ضعف و محدودیتهای خود ، مقابله با اختلالها ، بینجامد و تضمین سلامت روانی و دفع فشارها و خستگی های جسمی و روحی ناشی از اشتغال مستمر و بدون وقفه باشد.آدرس کوتاه :