صبح امروز از اداره تعاون روستايي شهرستان تفت بازديد به عمل آمد


بازديد سرزده مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد از فروشگاه بزرگ شهر (تروكا) تفت

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد بطور سرزده از بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي و دامي شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي (فروشگاه تروكا) بازديد بعمل آوردند و از اقدامات انجام گرفته در جهت خدمت به شهروندان شهرستاني قدرداني نمودند. ضمناً از كارگاه توليدي قند اتحاديه تعاوني روستايي شهرستان تفت كه در حال تكميل و راه اندازي مي باشد ديدن نمودند. در اين راستا رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت بصورت مختصر اهداف اصلي طرحهاي در دست اجراء و همچنين اقدامات صورت گرفته را توضيح داد در پايان محمد حسين مرشدي قول مساعدت جهت حمايت از طرحهاي مذكور را اعلام نمودند.

آدرس کوتاه :