صدور بیش از 274 فقره گواهینامه مهارت و کارت صلاحیت حرفه ای در فنی و حرفه ای تفت


شركت 274 نفر از خواهران شهرستان تفت در آزمون قاليبافي مركز فني و حرفه اي تفت و صدور كارت مهارت آنها

به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت ، مسئول قسمت سنجش و ارزشيابي مهارت  در شش ماهه نخست سال جاری تعداد 274 فقره گواهی صلاحیت حرفه ای برای قالیبافان و آزمون شدگان صنایع دستی این استان صادر شده است.
" مجيد فاتحي " با اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام گرفته با سازمان های بازرگانی و صنایع دستي شهرستان تفت تعداد 274 فقره گواهی صلاحیت حرفه ای در حرفه قالیبافی درجه یک و دو پس از اخذ آزمون و انجام سایر مراحل آن صادر شده است.
وي گفت: در شش ماهه نخست سال جاري 274 قالیباف به صورت باسوادی و بی سوادی در آزمون های سنجش مهارت این مرکز شرکت کردند.
 وي اظهار داشت : ازميان شركت كنندگان در آزمون سنجش مهارت فاليبافي تفت ، براي 274 نفر گواهينامه مهارت و تاييديه صلاحيت صادر شده است .
آدرس کوتاه :