صدور پروانه شکار پرندگان وحشی استانی


به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان تفت ، بر اساس دستور العمل صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد از تاریخ 6/8/91 اقدام به صدور پروانه شکار پرندگان وحشی استانی می نماید . متقاضیان می توانند مدارک ذیل را ظرف هفته جاری از تاریخ 29/7/91 به اداره کل حفاظت محیط زیست یزد ( واحد صدور پروانه ) تحویل نموده و از تاریخ شنبه 6/8/91 نسبت به دریافت پروانه شکار پرنده اقدام نمایند . ضمناً متقاضیان شهرستانی جهت دریافت پروانه با در دست داشتن مدارک لازم به اداره محیط زیست شهرستان محل سکونت مراجعه نمایند . مدارک لازم : - دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان ( دارای اعتبار ) - اصل جواز حمل سلاح معتبر - یک قطعه عکس 3*2 جدید - فیش بانکی 3 برگی با درج نام متقاضی به مبلغ 460000 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2170605901004 به نام اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان تفت ، بر اساس دستور العمل صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد از تاریخ 6/8/91 اقدام به صدور پروانه شکار پرندگان وحشی استانی می نماید . متقاضیان می توانند مدارک ذیل را ظرف هفته جاری از تاریخ 29/7/91 به اداره کل حفاظت محیط زیست یزد ( واحد صدور پروانه ) تحویل نموده و از تاریخ شنبه 6/8/91 نسبت به دریافت پروانه شکار پرنده اقدام نمایند . ضمناً متقاضیان شهرستانی جهت دریافت پروانه با در دست داشتن مدارک لازم به اداره محیط زیست شهرستان محل سکونت مراجعه نمایند .

مدارک لازم :

- دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان ( دارای اعتبار )

- اصل جواز حمل سلاح معتبر

- یک قطعه عکس 3*2 جدید

- فیش بانکی 3 برگی با درج نام متقاضی به مبلغ 460000 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2170605901004 به نام اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

آدرس کوتاه :